Hizmet İade Şartları Sözleşmesi

Cevher Hosting Hizmet İade Şartları Sözleşmesi

Cevher hosting web sitemizi ziyaret ederek sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak isteyen ziyaretçiler ve müşteriler hizmet iadesi öncesinde cevherler hosting hizmet iade şartları sözleşmesini kabul ederek onaylamış olurlar.

Hizmet İade Şartları Sözleşmesi Cevherler Hosting'in Sunduğu Hizmetlerden Yararlanmak İsteyenlerin Hizmet İade Öncesi Kabul Edip Onayladığı Sözleşmedir.

Hizmet İade Şartları Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta; “Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi. No:4, Next Level Loft Ofis, Kat:23 No:65” adresinde hizmet veren (Başkent Vergi Dairesi 2060705211 Vergi No'lu ve Ankara Ticaret Odası 402944 Ticaret Sicil No'lu) CEVHERLER ENERJİ DANIŞMANLIK MADENCİLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (işbu sözleşmede kısaca “CEVHERLER HOSTİNG” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; CEVHERLER HOSTİNG’e ait websitesi “https://cevherlerhosting.com” (kısaca website olarak anılacaktır) üzerinden CEVHERLER HOSTİNG ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile websitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet İade Şartları Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme olarak anılacaktır”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ ve CEVHERLER HOSTİNG ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda kabul etmiş olduğu “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Gizlilik Politikası, website ziyaret edildiğinde alt kısımda belirtilen Gizlilik ve Güvenlik Uyarısı, Alan Adı Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Şartları hükümleri geçerli olacaktır. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konu ve Kapsamı

Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin CEVHERLER HOSTİNG üzerinden sağladığı veya sağlayacağı hizmetlerin MÜŞTERİ tarafından iade edilmesine ilişkin şartları ortaya koyar ve Hizmet Şartları ve Hizmet Sözleşmesi’nin bir parçası olarak Taraflar arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Şartları’nı da bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak, okuyup, anladığını, CEVHERLER HOSTİNG’in zaman zaman websitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar ve sözleşmeleri de dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

3. Hizmet İade Kapsamı ve Şartları

 • MÜŞTERİ satın aldığı hizmetlerden web sitesi barındırma (hosting) ürünlerini satış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hiç bir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.
 • Hizmet iade şartları sadece yeni satın alınan hosting paketlerinde paketi satın alan MÜŞTERİ'nin iptalini alışkanlık haline getirmemesi şartı ile geçerlidir.
 • MÜŞTERİ'nin iade talebi olması durumunda bu talebini 30 gün içerisinde email, sms, whatsapp veya telefon aracılığı ile ya da https://cevherlerhosting.com/iletisim sayfamızda adresimizi belirttiğimiz ofisimizi ziyaret ederek Cevherler Hosting yetkililerine bildirmekle yükümlüdür.
 • Cevherler Hosting iadeyi Havale, EFT veya Kredi Kartı işleminin masrafı dahilinde kısmi iadesi şeklinde gerçekleştirebilir. İade işlemlerinde oluşan masraf ise iade edilecek miktardan düşüldükten sonra yapılacaktır.
 • İade süresi Havale, EFT ve Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde bir hafta içinde yine aynı yöntemle yapılır ve MÜŞTERİ'nin hesabına geçer. Kredi kartı ödemelerinde MÜŞTERİ'nin kredi kartına bu ödemenin yansıması bir haftadan fazla sürebilir.

4. Hizmet İade Kapsamı Dışında Kalan Hizmetler

 • Lisans ve Yenilemeleri,
 • Alan Adı (Domain) Kayıt ve Yenilemeleri,
 • Secure Socket Layer (SSL) Satın Alma ve Yenilemeleri,
 • Search Engine Optimization (SEO) Hizmetleri ve Yenilemeleri,
 • Sunucu Kiralama ve Yenilemeleri,
 • Weebly Website Builder Planları Satın Alımları ve Yenilemeleri,
 • Hosting Yenilemeleri

gibi ürün ve hizmetler ile website de belirtilen diğer Sözleşmelerin şartlarını ihlal eden ve hesapları askıya alınan ya da silinen MÜŞTERİ'nin ödemeleri iade kapsamının dışındadır.

5. Sözleşmede Tarih

İşbu Sözleşme 7 Haziran 2018 tarihinde güncellenmiştir.

CEVHERLER HOSTİNG.