Hizmet Sözleşmesi

Cevher Hosting Hizmet Sözleşmesi

Cevher hosting web sitemizi ziyaret ederek sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak isteyen ziyaretçiler ve müşteriler hizmet sözleşmesini kabul ederek onaylamış olurlar.

Hizmet Sözleşmesi Cevherler Hosting'in Sunduğu Hizmetlerden Yararlanmak İsteyenlerin Hizmet Almadan Önce Anlayıp Kabul Ederek Onayladığı Bir Sözleşmedir

Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.A - Bir tarafta; “Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi. No:4, Next Level Loft Ofis, Kat:23 No:65” adresinde hizmet veren (Başkent Vergi Dairesi 2060705211 Vergi No'lu ve Ankara Ticaret Odası 402944 Ticaret Sicil No'lu) CEVHERLER ENERJİ DANIŞMANLIK MADENCİLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (işbu sözleşmede kısaca “CEVHERLER HOSTİNG” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; CEVHERLER HOSTİNG’e ait websitesi “https://cevherlerhosting.com” (kısaca website olarak anılacaktır) üzerinden CEVHERLER HOSTİNG ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile websitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Alan Adı Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme olarak anılacaktır”) kabul edilmiştir.

1.B - İşbu MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda kabul etmiş olduğu “Hizmet Sözleşmesi”nin hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Gizlilik Politikası, Alan Adı Hizmet Sözleşmesi, Hizmet İade Şartları Sözleşmesi, Hizmet Şartları ve website ziyaret edildiğinde alt kısımda belirtilen Gizlilik ve Güvenlik Uyarısı hükümleri geçerli olacaktır. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

1.C - Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. KONUSU

2.A - İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından website üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Cevherler Hosting’e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.B - Üyelik bilgileri MÜŞTERİ tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından MÜŞTERİ ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

2.C - Cevherler Hosting, kayıt, satın alma veya benzer işlemler sırasında; bildirimlerde bulunmak, bülten göndermek veya hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için e-posta, cep telefonu ve benzeri iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.

2.Ç - Cevherler Hosting kullanıcının kayıt sırasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu hizmetlerle ilgili bildirimler veya bültenler gönderebilir.

3. SORUMLULUKLAR

3.A - Cevherler Hosting, MÜŞTERİ'nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Cevherler Hosting ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.B - Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek MÜŞTERİ'nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Cevherler Hosting tarafından bildirilecektir.

3.C - Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

3.Ç - MÜŞTERİ aldığı hizmet dahilinde Cevherler Hosting tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.D - MÜŞTERİ, hosting hesabından faydalanırken Cevherler Hosting tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.E - MÜŞTERİ, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli yada ücretsiz ve/veya sınırlı yada sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.F - MÜŞTERİ hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.G - MÜŞTERİ alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.Ğ - MÜŞTERİ hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Cevherler Hosting’e herhangi bir kusur iletilemez. Cevherler Hosting sayfaları ve içeriklerini yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar ve içerikler için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Cevherler Hosting kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Cevherler Hosting’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Cevherler Hosting hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren MÜŞTERİ'ye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.H - Cevherler Hosting, sağladığı hizmet içerisinde bulunan MÜŞTERİ verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.I - Tüm verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri MÜŞTERİ'ye aittir. Cevherler Hosting, hizmetlerinde meydana gelebilecek olan kesinti veya veri kaybı gibi durumlar halinde oluşabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.İ - Cevherler Hosting, MÜŞTERİ tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi MÜŞTERİ dir. Cevherler Hosting bu konuda MÜŞTERİ'nin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. MÜŞTERİ tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede gerçekleştrecektir.

3.J - Cevherler Hosting’in vermiş olduğu hizmetler karşılığında ki sorumluluğu; MÜŞTERİ tarafından alınan hizmetin aylık bedeli kadardır. MÜŞTERİ hizmetlerinde oluşabilecek her türlü aksaklık sorun ve ziyanlarda tazmin talebi hizmetin aylık bedelini geçemeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.K - Cevherler Hosting, MÜŞTERİ'ye ait yedeklerin düzenli tutulması için bir hizmet veriyorsa gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı MÜŞTERİ'nin uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, MÜŞTERİ kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlü olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.L - Cevherler Hosting, vermiş olduğu ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış web sayfasında belirtmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.

3.M - Cevherler Hosting, vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.

3.N - MÜŞTERİ, almış olduğu hizmetleri diğer kullanıcılara zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Cevherler Hosting bu tür kullanımların tespitinde MÜŞTERİ'yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.O - MÜŞTERİ, kullandığı hizmetlerde Limitsiz olarak belirtilen tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına uygun şekilde kullanması durumunda limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması durumunda Cevherler Hosting MÜŞTERİ'yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.Ö - Cevherler Hosting, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda kullanıcıya hizmet ve üründen kalan bakiyesi iade edilir. MÜŞTERİ iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.

3.P - Cevherler Hosting, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.R - Cevherler Hosting, Alan adı Tescil hizmetlerinde birebir olarak ICANN ve Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün şartlarına uymaktadır. Bu konuda tüm sorumluluklar ve süreçler Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün şartları olarak geçerlidir. Alan adlarının tescil süreçleri yazılım sistemleri tarafından yönetilir, bu yazılımlar Cevherler Hosting ve Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında yaşanabilecek arıza veya erişim sorunlarından dolayı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanabilecek hatalarda MÜŞTERİ tüm sürecin kontrolünden sorumludur.

3.S - Alan adı tescil, yenileme veya düzenleme işlemleri 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu tür işlemlerden kaynaklabilecek hatalarda kullanıcının hatayı fark etmesi veya tarafına Yetkili Tescil Kuruluşu'nu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nü tarafından uyarı yapılması durumunda MÜŞTERİ bu bildirimleri Cevherler Hosting ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan veya kayıplardan Cevherler Hosting sorumlu değildir.

3.Ş - Cevherler Hosting alan adı kayıt yani tescil işlemlerinde MÜŞTERİ bilgilerini kayıt işleminden zorunlu olduğu için Alan Adı (Domain) Operatörü veya aracı firma ile paylaşmaktadır. Cevherler Hosting, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden dolayı Cevherler Hosting veya domain operatörleri alan adını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.

3.T - Kayıt, transfer, yenileme, whois, NS güncelleme, durum değişikliği ve benzeri alan adı yani domain işlemlerinde Cevherler Hosting hizmet aldığı Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün bağlı olan kural ve sözleşmeler ile birlikte ilgili ICANN kurallarını uygular. Bu kurallar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kullanıcı bu sözleşme ve kurallarda yapılabilecek olası tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

3.U - Alan adı uyuşmazlığı çözümünde Cevherler Hosting, Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün kurallarına bağlı olarak işlem gerçekleştirir. .com .net .org gibi alan adlarında uyuşmazlık çözümü için ICANN kuralları gereği UDRP süreci uygulanabilir. .tr ve .tc alan adlarında Nic.TR ve Nic.TC'nin belirteceği kurallar uygulanabilir. Kullanıcı Cevherler Hosting üzerinde bulunan alan adlarında bu maddelerin ve süreçlerin uygulanabileceğini kabul eder.

3.Ü - Whois gizleme servisi kişisel verilerini korumak veya zararlı spam listelerine girmek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet kullanıcıyı yasal makamlar tarafından ulaşılmaz kılmadığı gibi Cevherler Hosting bu hizmetin yasa dışı işlemler için kullanılmasına izin vermemektedir. Cevherler Hosting whois bilgilerini otomatik olarak kapatmaktadır ama kullanıcı talebinden bağımsız olarak whois servisini yasaların emrettiği durumda açabilir. Bu yüzden Whois gizleme hizmetinde %100 gizlilik güvencesi verilmemektedir.

3.V - Cevherler Hosting, Alan adı tescil hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenleme yıllık ödeme yapılan alan adlarının servis yenilenmesi sürecinden sonra yürürülüğe girecek olup servis yenilenmesi sırasında güncel fiyat ve şartlar açık ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. MÜŞTERİ yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün ve ICANN'ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

3.Y - Cevherler Hosting, Alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen MÜŞTERİLER için alan adlarını süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Cevherler Hosting süresi biten alan adlarını bir park sayfasına yönlendirebilir. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana MÜŞTERİ yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD'a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık MÜŞTERİ'den çıkmış ve bizim şirketimizin ve Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını Cevherler Hosting veya Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski MÜŞTERİ veya yeni almak isteyen yeni MÜŞTERİ değeri alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte ortalama 100 USD olan REDEMPTATION FEE ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün insiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Cevherler Hosting üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.

3.Z - Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir.

4. SÜRE

4.A - İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Cevherler Hosting’e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.B - Sözleşme süresi MÜŞTERİ'nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.C - Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5. ÜCRET

5.A - İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ'ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.B - Cevherler Hosting önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.C - Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise MÜŞTERİ iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Cevherler Hosting'e elden ödemekle yükümlüdür.

5.Ç - Ödemenin gecikmesi durumunda Cevherler Hosting vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.D - Cevherler Hosting, MÜŞTERİ ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.E - MÜŞTERİ almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrımı olmaksızın Cevherler Hosting’e bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün veya hizmetin ismi ve ödeme yöntemi açık bir şekilde belirtilmelidir.

6. ASKIYA ALMA

6.A - Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan MÜŞTERİLERDE provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Cevherler Hosting, MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp dahil tüm hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.B - Bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

6.C - Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

7. FESİH

7.A - MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerinin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Cevherler Hosting hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.B - Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.C - MÜŞTERİ hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.Ç - Sözleşmenin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ADRESLER

8.A - Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olarak gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.B - Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.C - Cevherler Hosting sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.Ç - Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.D - MÜŞTERİ hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8.E - Sözleşmenin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.A - MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Cevherler Hosting dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ bu gecikme faizini ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.B - MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Cevherler Hosting’in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.C - MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde Cevherler Hosting'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.Ç - MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Cevherler Hosting dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ bu gecikme faizini ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.D - MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Cevherler Hosting’in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.E - MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde Cevherler Hosting'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10.A - İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin internet ortamında Cevherler Hosting’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Cevherler Hosting gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.B - İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. SÖZLEŞMEDE TARİH

11.A - İşbu Şartlar 7 Haziran 2018 tarihinde güncellenmiştir.

CEVHERLER HOSTİNG.